Categories Menu

Dodany 27-03-2021

Uwagi związane z trzecią falą Covid-19.

  • Miniony tydzień przyniósł gwałtowny wzrost zachorowań, dlatego zostały ogłoszone nowe ograniczenia. W związku z tym bardzo proszę
    o odpowiedzialność w zachowaniu. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązuje nas limit osób w kościele– 1 osoba na 20m² i dystans społeczny 1,5 m. Pozostaje obowiązek dezynfekcji rąk i noszenia maseczek ochronnych. Prosimy też, by w pierwszej kolejności
    do Komunii Świętej podchodziły osoby przyjmujące ją na rękę.

Środki te mają charakter zaradczy. Proszę te ograniczenia potraktować
w duchu miłości bliźniego i poważnie do nich podejść.  W wypadku zajęcia dozwolonych miejsc w kościele, proszę o uczestnictwo w nabożeństwach
na placu kościelnym. To, że kościoły są otwarte w reżimie sanitarnym
nie oznacza, iż będą otwarte w sytuacji dalszego wzrostu zachorowań.

Osoby pozostające w domach zachęcamy do skorzystania z możliwości transmisji dostępnej na stronie parafialnej. O terminach informujemy
na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

Oremus pro invicem.