Categories Menu

Dodany 07-04-2020

Triduum w domu

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?  (1 Kor 3,16)

Z racji pandemii koronawirusa tegoroczne święta wielkanocne i celebracja Triduum Paschalnego będą wyjątkowe. Treść tych świąt się nie zmienia! Chrystus naprawdę umarł dla naszego zbawienia i zmartwychwstał, pokonując grzech i śmierć! Zmienia się forma naszego uczestnictwa w tych wydarzeniach. W naszym kościele będziemy celebrować liturgię Triduum Sacrum, jednak z ograniczoną liczbą uczestników. Pozostali parafianie będą się łączyć w swoich rodzinach poprzez transmisje oraz modlitwę i celebrację swoistych liturgii domowych.

Święta Wielkanocne będą w tym roku prostsze niż zwykle i skromniejsze. Ale będą również piękne, jeśli odkryjemy, że jako chrześcijanie jesteśmy przede wszystkim wspólnotą kochających się serc, a Bóg ze swoją łaską nie jest zamknięty wyłącznie z Kościele. W tym roku, gdy my nie możemy wyjść, On jak zawsze sam przychodzi do nas i zmartwychwstaje między nami – tam, gdzie jesteśmy.

Zamieszczamy materiały, które pomogą nam owocnie przeżyć Święta w naszych domowych Kościołach. Można je też znaleźć przy wejściu naszego parafialnego kościoła.

Święta w domu:  https://swietawdomu.pl/