Categories Menu

Dodany 26-10-2017

Ogłoszenia – 29 października 2017, rocznica poświęcenia świątyni

1. Dzisiaj składka przeznaczona jest na budownictwo sakralne w naszej diecezji. Po mszy św. o godz. 11.00 uroczyste Te Deum za naszą świątynię w liturgiczne wspomnienie poświęcenia.

2. W tym tygodniu przygotowanie do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Spowiedź w poniedziałek i wtorek od godz. 16.00 do 17.00. Kancelaria w tym tygodniu nieczynna w środę, w czwartek i w piątek z racji świąt i I Piątku. Proszę sprawy kancelaryjne załatwiać w poniedziałek, wtorek i sobotę po mszach świętych.
W Uroczystość Wszystkich Świętych msze św. o godz. 7.30, 9.15, 11.00 i na cmentarzu różaniec za zmarłych z czytaniem wypominków o godz. 14.00, a potem msza św. polowa na cmentarzu około 14.30. W Dzień Zaduszny msze św. o godz. 6.30, 8.00 i 17.00 z procesją po kościele i modlitwą za zmarłych.
Bardzo proszę o porządkowanie grobów ziemnych i pomników kamiennych zmarłych z rodzin, jednocześnie apeluje o uporządkowanie grobów w sąsiedztwie, gdyby nikt nie dba. Proszę również zadbać o część wspólną jak boczne alejki, aby je uporządkować z narośniętej trawy. Cmentarz, a także miejsce składowania odpadków jest wizytówką parafii i społeczności wsi. Po świętach będzie zasypane i wyplantowane miejsce na składowanych sztucznych kwiatach i trawie, którą składamy za kontenerem. Do kontenera wędrują pozostałości po zniczach, szklane i plastikowe.

3. Przyjmujemy wypominki, które będą odczytywane tak, jak do tej pory przed każda niedzielną msza świętą. Zawsze przed mszą świętą o godz. 7.30 odmawiamy za wypominanych modlitwę różańcową, przed 9.15 Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a przed godz. 11.00 litanię za zmarłych. Wypominki jednorazowe będą odczytywane przed każdą msza świętą w ciągu listopada, aż do adwentu. We wtorek, czwartek i sobotę o godz. 6.15. w pozostałe dni pół godziny przed msza świętą, w poniedziałek różaniec, w środę Koronka do Miłosierdzia Bożego, w piątek litania do Serca Bożego na przemian z litanią do Krwi Pana Jezusa.

4. W tym tygodniu Pierwszy Czwartek miesiąca, modlitwa w intencji o dobry wybór drogi życiowej dla naszej młodzieży po mszy św. rannej. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 7.00 do 24.00. W Pierwszy Piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 6.00 do 6.30 i od 16.00 do 18.00. Na msze św. wieczorną przychodzą młodzi z klas drugiej i trzeciej gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania. W I Sobotę miesiąca zapowiadane nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 16.30, a potem msza święta wynagradzająca za grzechy popełniane w rodzinach i życiu społecznym.

5. W przyszłą niedzielę zmianka tajemnic różańcowych dla Róż Żywego Różańca o godzinie 11.00. Dzieci zapraszamy na scholkę, w sobotę o 15.00, młodzież w sobotę o godz. 18.00 spotkanie Parafialnej Grupy Młodzieżowej” Błogosławieni miłosierni”.

6. Wyjazd do Tyńca o godz.8.00 z parkingu pod kościołem. Powrót około godziny 17.00

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom z numerów domów: 378,323,272,324,390,561 a także za dekorację świątyni kwiatami.
Proszę o sprzątanie w najbliższym tygodniu rodziny, które zamieszkują w domach o następujących numerach: 221, 342, 292, 339, 640, 85, 304, 223, 678.

8. W najbliższym tygodniu wspominamy:
w sobotę wspomnienie św. Karola Boromeusza.