Categories Menu

Dodany 31-10-2020

Ogłoszenia parafialne 1 listopad 2020 r., 31 niedziela zwykła-Uroczystość Wszystkich Świętych

  • Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą w kościele parafialnym o godz. 7.30, 9.15, 11 oraz dodatkowa Msza św. w kościele po Różańcu, który będzie o godz. 14 za zmarłych z wypominkami (nie będzie Mszy św. na cmentarzu z powodu stanu epidemii). Na Zawadce będzie o godz. 9.30. Módlmy się także w intencji obrony życia i pokój w naszej Ojczyźnie.
  • Jutro będziemy przeżywać Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. będą o godz. 6.30, 8, 17 i 18.
  • W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych:

a)  Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone,

b) Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

  • W tym tygodniu w liturgii w czwartek będzie wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
  • Za zmarłych wypominanych w ciągu roku będziemy się modlić tradycyjnie w niedzielę przed każdą Mszą św. a wypominki jednorazowe będziemy polecać w miesiącu listopadzie w tygodniu przed Mszą św. rano o 6.15 a wieczorem 20 minut przed Mszą św. Serdeczne „Bóg zapłać” za wszystkie złożone ofiary.
  • Za tydzień będzie zmianka tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 11.
  • Ks. Stanisław Filipek przekazuje wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowanie za złożone ofiary na dzieło misyjne Kościoła, które prowadzi jego zgromadzenie – 8050 zł. Bardzo dziękujemy.
  • „Bóg zapłać” za składane ofiary na potrzeby naszej parafii oraz wykonane prace porządkowe, prace wokół kościoła, przy plebanii i na cmentarzu i budowanym parkingu. Została zbudowana kapliczka św. Piotra Apostoła. Bardzo dziękujemy za przygotowany projekt i wykonanie.
  • Bardzo dziękujemy za sprzątanie kościoła i kwiaty rodzinom z domów o numerach: 595, 251, 399, 610, 9, 596, 21, 720 i 180. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie rodziny z domów o numerach: 8, 6, 617, 12, 394, 388, 576, 687 i 524.