Categories Menu

Dodany 20-01-2018

Ogłoszenia – 21.01.2018, 3 niedziela zwykła

1.Dzisiaj odbędzie się spotkanie opłatkowe, tych, którzy należą do Żywego Różańca, a także Honorowej Straży, Zespołu Charytatywnego. Za tydzień zapraszam ministrantów i lektorów, oraz dziewczynki ze scholki, po mszy świętej o godzinie 11.00.
W tygodniu wszystkie msze św. o godzinie 6.30, z wyjątkiem poniedziałku, gdzie msza św. będzie o godzinie 7.00, dodatkowo w czwartek msza św. o godzinie 17.00.

2. PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W TYM TYGODNIU
23.01.– wtorek – role Gracze, Tajsy, od p.Spyrka, od godziny 10.00
26.01.-piątek – rola Dziejce i pozostałe domy na Morgach, od godziny 12.00
27.01. – sobota – rola Spyrki, od godziny 8.30

3. W tym roku, tak jak w minione lata, przy kolędzie będzie składka na Kościół, po 150 zł. z przeznaczeniem na prace remontowe w 2018 roku. W roku 2018 chcemy przeprowadzić pilne prace remontowe w dalszej termomodernizacji ścian zewnętrznych kościoła i wieży kościelnej. Podejmiemy również temat ewentualnej mechanicznej wentylacj kościoła. Solidarność w składaniu ofiary pomoże nam te prace w całości wykonać.

4. Nasza parafia organizuje letnią kolonię dla dzieci i młodzieży w wakacje przyszłego roku.Jedziemy do sprawdzonego Ośrodka wypoczynkowego w Kołobrzegu. Kolnia potrwa od 25.06. do 6.07.2018 roku, a koszt pobytu dziecka to 800 zł. Zapisy w tygodniu w kancelarii parafialnej. Spotkanie organizacyjne dla rodziców w środę o godzinie 17.30 na plebanii.

5. W tym tygodniu w środę wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek święto nawrócenia św. Pawła Apostoła, w piątek wspomnienie biskupów Tymoteusza i Tytusa.

76.Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom z numerów domów 112a,112, 205, 543, 220, 111a, a także za ofiarę 120 zł przeznaczoną na potrzeby parafii.
Proszę o sprzątanie w najbliższym tygodniu rodziny, które zamieszkują w domach o następujących numerach:672, 355, 122, 121, 138, 370, 550.