Categories Menu

Dodany 18-11-2017

Ogłoszenia -19 listopada 2017, 33 niedziela zwykła

 
1. Dzisiejszą składkę przeznaczymy na potrzeby kształcenia kleryków w Wyższym Seminarium Duchownego w Krakowie, przygotowującym kapłanów w naszej diecezji. Za wszelkie ofiary składamy Bóg zapłać. Klerycy spotkają się z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania i z uczniami szkół średnich po mszy św. o godzinie 9;15, po mszy św. o godzinie 11.00 spotkanie z ministrantami, scholką i dziećmi ze szkoły podstawowej. O godzinie 8.45 nabożeństwo o liczne i dobre powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii.

2. W tm tygodniu czytamy wypominki jednorazowe.We wtorek, czwartek, sobotę 10 minut przed ranną msza świętą, w poniedziałek, środę, piątek pół godziny przed mszą świętą popołudniową.

3.W ubiegłą niedzielę w czasie kwesty na rzecz ubogich zebraliśmy 1 544 zł. Za datki ofiarodawcą dziękuję.

4. Za tydzień będzie składka inwestycyjna. W tym tygodniu dokończymy izolację całej płyty sklepienia kościoła od strony północnej kościoła, w grudniu przeprowadzimy izolacje od strony południowej, gdzie zostało jeszcze około połowy płyty od tej strony świata.Tak więc mamy już zaizolowaną płytę sklepienia w prawie 70% markową płytą z wełny mineralnej twardej Rock Wool o grubości 15 cm, pokrytą ochraniającą i wzmacniającą siatką zatopioną w kleju cementowym Jeżeli nie będzie dużych mrozów, to z dużym prawdopodobieństwem dokończymy, tę trudną pracę budowlaną do końca roku. W ten sposób ciepło uzyskane z grzejników zostanie w kościele, nie będzie wypływać przez strop, oraz skutecznie zatrzymamy proces tworzenia osadów pleśniowo-grzybicznych na płycie żelbetowej kościoła, co było celem tej inwestycji.
Za wszelkie ofiary, które złożycie w przyszłym tygodniu składam podziękowanie.

5. We wtorek o godzinie 19.00 w naszym kościele parafialnym księża z naszego dekanatu złożą ofiarę eucharystyczną za zmarłych kapłanów pracujących w naszym dekanacie i wywodzących się z parafii naszego dekanatu. Serdecznie zapraszam na tę msze św. jako wyraz wdzięczności Panu Bogu za posługę kapłanów z której sami korzystaliśmy i nasi bliscy.

6. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom z numerów domów 213, 343, 107a, 368, 86, 94, 96, 99, 102, a także za dekorację świątyni kwiatami.
Proszę o sprzątanie w najbliższym tygodniu rodziny, które zamieszkują w domach o następujących numerach: 236, 242, 332, 384, 270, 585, 508, 668.