Categories Menu

Dodany 01-01-2022

Zakończenie Starego Roku – 31. 12. 2021 r.

Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi.

Drodzy Parafianie,

Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Kazanie na zakończenie roku posiada zawsze szczególną ekspresję
i wyjątkowy charakter. Winno bowiem podsumowywać cały kończący się rok, 12 mijających miesięcy, tak szybko mijających. Jest to kazanie, które winno prowadzić wspólnotę parafialną, a w niej każdego z nas osobiście,
do rozliczenia się przed Bogiem z włodarstwa całego roku, winno wprowadzeniem do zaśpiewania Bogu zarówno dziękczynnego Te Deum, jak i przebłagalnych Suplikacji.

Staję dzisiaj wobec Was drodzy parafianie ze świadomością, że ostatnie takie kazanie powiedział z tego miejsca ks. Jan Dziubek, mój poprzednik.
14 lutego została mi powierzona posługa proboszcza w naszej parafii.
Ks. Jan objął funkcję proboszcza większej parafii św. Piotra Ap.
w Wadowicach. Chcę na początku tego kazania wyrazić wdzięczność wobec Jego posługi. Podziękować za zaangażowanie i piękną pracę dla krzczonowskiej parafii. Chcę też mu osobiście podziękować, że przekazał mi parafię w tak pięknym stanie duchowym i materialnym. Parafia bowiem realizuje misję duchową, prowadzi ku Zbawieniu poprzez modlitwę
i szafowanie sakramentów, ale dokonuje tego w czasie rzeczywistym,
w realnej przestrzeni materialnej.

W wymiarze naszej parafii w tym roku przypadła 85 rocznica utworzenia naszej parafii. 5 kwietnia 1936 r ks. Szymon Hanuszek pochodzący
z Krzczonowa wystąpił do Metropolity krakowskiego księcia Adama Stefan Sapiehy z prośbą o oddelegowanie duszpasterza i ustanowienia w Krzczonowie parafii. 18 sierpnia 1936 r przybył tutaj ks. Piotr Wykurz – pierwszy duszpasterz, 10 grudnia 1936r metropolita wydał dekret powołujący do istnienia samodzielny ośrodek duszpasterski, natomiast od 1966 parafię. Z racji pandemii musieliśmy skromniej przeżyć tą wspaniałą uroczystość. Dokonało się to w dniu odpustu parafialnego, który poprowadził ks. Zbigniew Książkiewicz, emerytowany proboszcz parafii
i budowniczy naszego obecnego kościoła obchodzący w tym roku swój złoty jubileusz kapłaństwa – 50 lat. W obchody wpisała się też okolicznościowa publikacja dokumentująca minione 85 lat, która jest obecna na półce przy wyjściu z kościoła.

Drodzy Bracia i Siostry,

Ten mijający rok był, gdy chodzi o zaplanowane prace i remonty, bardzo pomyślny dla naszej parafii.

Kiedy obejmowałem parafię w lutym do wykonania była droga dojazdowa do kościoła i przygotowanie piwnic pod kościołem w celu uzyskania przestrzeni do przechowywania feletronów i sztandarów. Przed moim przyjściem odchodzący ks. Jan z zaangażowanymi parafianami odnowił ściany boczne nawy głównej kościoła.

Ofiarnym staraniem parafian prace te udało się zrealizować. Chronologicznie:

w kwietniu dokonano inwentaryzacji cmentarza parafialnego,

w czerwcu położono nowe instalacje elektryczne i wytynkowano pomieszczenia parafialne w związku z pozyskaniem miejsca na feletrony,

w lipcu wyflizowano te pomieszczania,

w sierpniu wykonano nawierzchnię drogi, prac te rozszerzono
w zagospodarowanie przestrzeni między drogą a plebanią,

we wrześniu wykonano mur oporowy na cmentarzu,

w październiku odwodniono dolną część cmentarza, zakupiono sprzęt sprzątający do kościoła i wykonano wiatę nad śmietnikiem obok cmentarza, oczyszczono też pozostałą część skarpy odsłaniając w końcu w całości nasz kościół,

w grudniu zainstalowano nową instalację elektryczną przy odnowionej drodze i wykonano bariery zabezpieczające.

Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym udało się te prace zrealizować.  Osobom, które włączyły się w nie, poprzez osobistą pracę
i użyczenie swojego sprzętu. Wiele osób czyni to całkowicie bezimiennie zastrzegając sobie, że czynią to z pobudek wiary i nie chce by im publicznie dziękować. To, że parafia pięknieje, to owoc zgodnej naszej współpracy.

W tym miejscu pora spojrzeć w zbliżający się 2022r. Chciałbym prosić
w tym roku o zgłoszenie się osób odpowiedzialnych za groby na cmentarzu parafialnym. Co do prac to:

 • chcemy odwodnić teren cmentarza,
 • pomalować chór parafialny, konieczność stworzenia przestrzeni dla scholii i chóru, a także powiększenie przestrzeni do wykorzystania na miejsca dla uczestników nabożeństw,
 • zagospodarować skarpy wyczyszczone w październiku tego roku.

Bracia i Siostry,

Parafia to nie tylko remonty i sprawy materialne, ale to przede wszystkim życie duchowe wiernych. Można przecież mieć piękne kościoły, do których niewiele osób przychodzi, jak na zachodzie Europy, można mieć piękne
i wygodne domy, w których nikt nie mieszka lub nie chce mieszkać. Tylko skrótowo podam najważniejsze dane:

 1. w naszej parafii przyjęło chrzest 36 dzieci, 8 mniej niż rok temu;
 2. sakrament bierzmowania 4 czerwca z rąk ks. Abpa Marka Jędraszewskiego przyjęło 87 bierzmowanych, ks. Metropolita poprowadził w naszej parafii pierwszą procesję w Oktawie Bożego Ciała;
 3. do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w dniu 8 maja, przystąpiło
  41 dzieci, uczniów klas III szkoły podstawowej, o 18 więcej niż w poprzednim roku;
 4. sakrament małżeństwa przyjęło 14 par, o 2 mniej niż rok temu;
 5. w mijającym roku do wieczności odeszło 25 osób (24 z Krzczonowa
  i 1 z Zawadki) osób, o 4 więcej niż w poprzednim roku. Mamy więc w parafii trend wyraźnie rozwojowy.
 6. W ostatnią niedzielę października liczyliśmy wiernych. Na Mszach uczestniczyło ok. 1300 osób. Liczba jest nieprecyzyjna ponieważ w tym dniu przypadła rocznica pacyfikacji Zawadki i wiele osób uczestniczyło we Mszy polowej przy pomniku. Jeżeli przyjmiemy, że nasza parafia liczy ok. 2000 wiernych, to statystycznie uczestnictwo jest znacznie powyżej średniej diecezji.

Moi Drodzy,

Parafia jest bogata ludźmi zaangażowanymi w jej życie religijne, duszpasterskie. Chciałbym w tym miejscu, podziękować wszystkim, którzy to religijne bogactwo ubogacają i pomnażają. Wymieniając, dziękuję
ks. Adamowi za pomoc i wsparcie w podejmowanych inicjatywach duszpasterskich. Za życzliwą radę i oparcie. Dziękuję za zaangażowanie i gorliwość Panom Kościelnemu i Organiście, Liturgicznej Służbie Ołtarza, osobom zaangażowanym w Honorową Straż Serca Pana Jezusa, zelatorom i zelatorkom oraz członkom 16 Róż Różańcowych, Chórowi parafialnemu, scholom: dziecięcej i młodzieżowej. Szczególnie dziękuję Grupie młodzieżowej za zaangażowanie liturgiczne w życie parafii, budowę szopki, Ciemnicy czy Grobu Bożego. Dziękuję Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii za troskę o chorych. Dziękuję grupie św. Rity za troskę o piękno zieleni wokół kościoła. Dziękuję grupie o. Pio i grupie adorującej Najświętszy Sakrament w czwartki.

 Wam drodzy parafianie za Waszą całoroczną troskę o nasz Dom Boży wyrażająca się w trosce o jego czystość poprzez jego sprzątanie i piękno poprzez ofiarność.

Jestem wdzięczny za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary, za waszą serdeczność i troskę o naszą parafię i jej potrzeby. Bóg zapłać!

Wszystkim Wam kochani parafianie, wam, którzy tu dzisiaj jesteście i tym, którzy pozostali w domach, życzę Szczęśliwego Nowego Roku, żyjcie zawsze z Bogiem i jego Matką, niech święty nasz Patron Stanisław BM Was
i wszystkie rodziny naszej parafii otacza swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga.

Za to co było słabe i niedobre przeprośmy teraz Pana Boga, a na koniec Mszy Św. wyśpiewajmy dziękczynny hymn.