Categories Menu

Dodany 24-03-2019

Ogłoszenia parafialne 24.03.2019 r. 3 niedziela Wielkiego Postu

  1. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Msza św. z Obrzędem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego będzie o godz. 17. Dzieło to polega na dziewięciomiesięcznej modlitwie w intencji duchowo adoptowanego, nienarodzonego dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia”. Będziemy się modlić o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
  2. Nabożeństwa wielkopostne:

– Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 prowadzona przez dzieci i o godz. 19 przez młodzież, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 11 przez dorosłych

– Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 14 z kazaniem pasyjnym i po nich Msza św. Za pobożny udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny.

 

  1. Spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów będzie w środę o godz. 16.

 

  1. Wspólne czytanie Pisma Świętego w czwartek o godz. 19.

 

  1. Spotkanie kandydatów na lektorów będzie w piątek po Mszy św.

 

  1. Robiąc wiosenne porządki na cmentarzu, prosimy o wrzucanie wszystkich niepotrzebnych rzeczy i śmieci do kontenera.

 

  1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na potrzeby parafii rodzinom z numerów domów 672, 355, 122, 121, 138 i 550. Proszę o sprzątanie w najbliższym tygodniu rodziny, które mieszkają w domach o numerach: 286, 226, 123, 191, 659, 602 i 563.

 

  1. Słowo przedstawiciela domowego Hospicjum dla dzieci Alma Spei.