Categories Menu

Dodany 21-03-2020

Ogłoszenia parafialne 22.03.2020 r. 4 niedziela Wielkiego Postu

  1. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w rodzinach w intencji o ustanie epidemii. Korzystajmy w tych dniach z transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych uczestnicząc w ten sposób w Mszy św., Różańcu, nabożeństwach wielkopostnych i rekolekcjach.

 

  1. Przygotowane materiały, Komunia św. duchowa i modlitwy w czasie epidemii, są do zabrania ze stolika pod chórem.

 

  1. Msze św. będą w tygodniu odprawione wg stałego planu.

 

  1. Nasz kościół będzie dzisiaj otwarty do godz. 18, a w tygodniu przez cały dzień do wieczornej Mszy św.

 

  1. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne zostają odwołane ze względu na ogłoszony stan epidemii.

 

  1. Nabożeństwo Gorzkich Żali i Drogę Krzyżową prosimy odprawić w swoich domach wraz z rodziną.

 

  1. W środę będziemy przeżywać w liturgii uroczystość Zwiastowania NMP. W związku z sytuacją epidemiczną zmianie ulegają centralne, jak i parafialne obchody Dnia Świętości Życia w Archidiecezji Krakowskiej. Msza św. z obrzędem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w bazylice Mariackiej dostępna będzie jedynie poprzez transmisję internetową na stronie pl. Zapraszamy do duchowej łączności, a osoby pragnące podjąć duchową adopcję o powtarzanie na głos podczas transmisji słów przyrzeczenia.

W naszej parafii będzie prywatny sposób podjęcia duchowej adopcji, poprzez indywidualne odmówienie formuły przyrzeczenia. Deklaracje przystąpienia do duchowej adopcji są wystawione na stoliku pod chórem wraz z koszykiem, do którego można je składać po uzupełnieniu.

Istnieje możliwość podjęcia duchowej adopcji w domach. Jeśli do dzieła pragnie przystąpić więcej domowników, obrzęd ten mogą przeprowadzić rodzice, czy też jeden z dorosłych członków rodziny. Osoby, które zdecydują się na taką formę proszone są o wypełnienie na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przygotowanego formularza: imię osoby podejmującej Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i miejsce zamieszkania. Taką informację można również dostarczyć drogą mailową na adres duchowaadopcja@diecezja.pl.

 

  1. Na zakończenie Mszy św. będzie wystawienie Najśw. Sakramentu, akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu i odśpiewamy Suplikacje Święty Boże.

 

  1. Bardzo dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na potrzeby parafii, rodzinom z domów o numerach: 162, 161, 155, 248, 307, 319, 338, 91 i 164. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie rodziny z domów o numerach: 124A, 197, 254, 124, 169, 168, 166 i 681.